Strateginen

 suunnittelu

Lumojin strategisen suunnittelun palvelut auttavat sinua tekemään markkinointiviestintääsi suunnitelmallisemmin ja tuloksellisemmin. Brändi-identiteettien ja sisältömarkkinointistrategioiden rakentaminen on Lumojilla vahvasti hallussa, sillä tässä lajissa osaamista on kasvatettu jo parin vuosikymmenen ajan.

Brändistrategiat

Brändistrategian rakentaminen voi tarkoittaa brändi-identiteetin suunnittelua aivan uudelle yritykselle tai jo vakiintuneelle toimijalle. Olipa kyseessä uuden synnyttäminen tai jo olemassa olevan päivittäminen, tehdään strategiatyö Lumojissa aina yhtä huolellisesti.

Suunnitteluprosessin alkuvaiheeseen kuuluu vakiona perusteellinen taustoihisi tutustuminen sekä tavoitteidesi selkeä määrittely. Prosessin aikana timanttia hiotaan niin kauan, että lopputulos ylittää alkuperäiset odotuksesi.

Strategiatyön valmistuttua yrityksesi voi ylpeillä uudella visuaalisella ja verbaalisella identiteetillä, jotka puhuttelevat kohderyhmiäsi juuri sillä tavalla, kuin olet tavoitteiden asettamisvaiheessa määritellyt.

Sisältömarkkinointistrategiat

Sisältömarkkinointi ei ole markkinoinnin lajina aivan pieni pala kakkua. Se myös maksaa, sillä laatusisältöjä ei kukaan pysty tuottamaan ilman huolellista aiheeseen paneutumista. Juuri tästä syystä ennen sisältömarkkinoinnin aloittamista on aivan oleellista varmistaa, että yritykselläsi on sisältömarkkinointistrategia.

Lumojin tuottamissa sisältömarkkinointistrategioissa määritellään muun muassa se kenelle viestit, mitä viestit, missä viestit ja milloin viestit. Ja tietenkin se, mitä tavoitteita viestinnällesi asetat.

Lumojin toteuttamia sisältömarkkinointistrategioita hyödyntävät markkinoinnissaan tällä hetkellä yritykset monilla eri toimialoilla. Myös sinun sisältömarkkinointistrategiastasi rakennetaan sellainen, että tulevaisuudessa jokainen yksittäinen julkaisusi palvelee sille asetettuja tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Markkinointistrategiat

Suunnitelmallisuuden merkitys korostuu sisältömarkkinoinnin lisäksi kaikkien muidenkin markkinointitoimenpiteiden toteutuksessa. Huolellisesti rakennetulla strategialla varmistetaan, että jokaisesta markkinointitoimenpiteestä saadaan paras mahdollinen irti ja markkinointiin käytetty rahallinen panos optimoitua.

Lumojissa markkinointisuunnitelmasi rakennetaan sellaiseksi, että se palvelee markkinoinnille asettamiasi tavoitteita ja on toteutettavissa määrittelemälläsi budjetilla – varaudu siis miettimään myös numeroita strategian suunnitteluvaiheessa.

Valmis markkinointistrategiasi ottaa kantaa muun muassa markkinoinnin teemoihin, toteutettavien toimenpiteiden formaatteihin sekä kanaviin, joissa kohderyhmäsi saadaan tehokkaimmin kiinni.

Näin se tapahtuu

Strategiatyön alkumetreillä myös sinulta vaaditaan hieman aikaa ja omistautumista.

Pääset osallistumaan sinulle räätälöityyn brändi-workshopiin, jonka aikana keskustelua käydään muun muassa yrityksesi historiasta, nykytilasta ja tietenkin markkinoinnille asettamistasi tavoitteista. Tämän tapaamisen aikana Lumojin tehtävänä on hankkia sinulta kaikki se pohjatieto, jota strategiatyön läpiviemiseen tarvitaan.

Workshop on monelle mieluinen kokemus, sillä usein sen aikana avautuu aivan uudenlaisia näkökulmia paitsi yrityksen markkinointiin, myös sen toimintaan laajemminkin. Tähän tapaamiseen siis kannattaa todella panostaa.