Brändistrategia herää henkiin vasta kun se jalkautetaan oikeiksi markkinoinnin toimenpiteiksi. Tavoitteistasi riippuen brändinrakennus voi tarkoitaa esimerkiksi sisältömarkkinointia, verkkoläsnäolon vahvistamista tai näkyvyyttä offline-medioissa.

Sisältömarkkinointi

Lumojissa rakastetaan laadukasta sisältöä ja sitä osataan myös tuottaa. Tyypillisiä sisältömarkkinointisisältöjä ovat esimerkiksi erilaiset teema- ja asiantuntija-artikkelit, faktajutut, asiakastarinat ja ladattavat oppaat.

Sisältöformaattina tekstiartikkeli tarjoaa Googlelle arvokasta tarttumapintaa. Myös videot ja podcastit ovat sisältömarkkinoinnissa pidettyjä tarinan kerronnan muotoja.

Lumojissa osataan tuottaa juuri niitä sisältöjä, joita kohderyhmäsi mieluiten haluavat kuluttaa. Sisällöt hiotaan aina sellaisiksi, että ne vastaavat odotuksiasi – ja hyvin usein myös ylittävät ne.

Verkkosivustot ja some

Sisältöjen ensimmäisenä julkaisualustana on lähes poikkeuksetta yrityksen oma verkkosivusto. Se on myös osoite, josta ne yleensä jaetaan eteenpäin yrityksen sosiaalisen median kanaviin.

Vetovoimaiset verkkosivustot ja some-markkinointi toteutetaan Lumojissa aina samalla periaatteella kuin sisällöt yleensäkin, eli huolellisesti rakennettuun ja tavoitteitasi palvelevaan strategiaan pohjaten.

Markkinointimateriaalit

Vaikka verkossa tapahtuva markkinointi tänä päivänä kovasti suosittua onkin, voi toisinaan olla hyvä antaa asiakkaalle myös jotain käsin kosketeltavaa.

Lumojista saat myös kaikki offline-ympäristöön tarvitsemasi markkinoinnin työkalut, kuten esitteet ja muut painotuotteet. Koska ympäristön hyvinvointi on Lumojille tärkeää, valitaan painotuotteiden materiaalit aina niin vihreästi kuin mahdollista.